Zajęcia ceramiczne

ZAJĘCIA CERAMICZNE

Przy pomocy garncarza można u nas stworzyć własną unikatową pracę z gliny,  bez ograniczenia wieku. Można nauczyć się wytwarzania i zdobienia ceramiki przy użyciu różnych technik:

  • toczenie na tradycyjnym kole garncarskim;
  • lepienie z plastrów gliny;
  • lepienie z wałeczków;
  • wyciskanie kształtów przy użyciu form gipsowych.

Dla niemowlaków proponujemy pamiątkowy odcisk stópki i rączki