Stańczyki

MOSTY KOLEJOWE W STAŃCZYKACH

W pobliżu wsi Stańczyki podziwiać możemy dwa monumentalne mosty, które przerzucone są nad stromymi zboczami doliny rzeczki Błędzianki na trasie nieczynnej już linii kolejowej Gołdap-Żytkiejmy. Inna nazwa mostów to Akwedukty Puszczy Romnickiej. Mosty te o konstrukcji żelbetonowej 5 przęsłowej, są jednymi z najwyższych w tej części Europy, wysokość wynosi 36,6 m, a długość ok. 200 m. Filary mostów są ozdobione elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach. Pierwszy wybudowano most południowy (1912-14, a dokończono w 1917 r.), wybudowano go staranniej niż północny z żelbetonu, natomiast most północny wybudowany w latach 1918 miał linię kolejową.